Dagens bibelord 20.02.2017

Ef 3,14-21

14 Derfor bøyer jeg mine knær for Far,

15 han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord.

16 Må han som er så rik på herlighet,
gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.

17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter
og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.

18 Må dere sammen med alle de hellige
bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden,

19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde!

20 Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår,

21 ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

Kilde: www.bibel.no

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak