Dagens bibelord 20.01.2017

Sal 139,1-12

1 Til korlederen. Av David. En salme.

Herre, du ransaker meg og du vet -

2 du vet om jeg sitter eller står,
på lang avstand kjenner du mine tanker.

3 Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.

4 Før jeg har et ord på tungen, Herre,
kjenner du det fullt ut.

5 Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.

6 Det er et under jeg ikke forstår,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

7 Hvor skulle jeg gå fra din pust,
hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?

8 Stiger jeg opp til himmelen, er du der,
legger jeg meg i dødsriket, er du der.

9 Tar jeg soloppgangens vinger
og slår meg ned der havet ender,

10 da fører din hånd meg også der,
din høyre hånd holder meg fast.

11 Jeg kan si: «La mørket skjule meg
og lyset omkring meg bli natt.»

12 Men mørket er ikke mørkt for deg,
natten er lys som dagen, mørket er som lyset.

Kilde: www.bibel.no

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak