Dagens bibelord 30.05.2016

Apg 16,11-15

11 Vi stakk til sjøs i Troas med kurs for Samotrake og kom dagen etter til Neapolis. 12 Derfra bar det videre til Filippi, en by som ligger i det første distriktet i Makedonia og er romersk koloni. I denne byen ble vi noen dager. 13 På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, til en elv hvor vi mente det var et bønnested. Der satte vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. 14 Blant tilhørerne var det en kvinne fra Tyatira som het Lydia. Hun handlet med purpurtøy og hørte til dem som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte så hun tok til seg det Paulus sa. 15 Sammen med alle i sitt hus ble hun døpt, og hun ba oss: «Kom og bo i hjemmet mitt, så sant dere mener at jeg tror på Herren.» Og hun overtalte oss til det.

Kilde: www.bibel.no

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak

Leder og saksbehandlerkurs på Gjestehuset ved Lovisenberg 21.april 2016

Stiftelsen KRAFT hadde 21.april et leder og saksbehandlerkurs. Temaet var styrearbeid, viktigheten i felles forstå