Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak

Velkommen

til oss

Nyheter
Møte på stortinget 2.mai!
Agendaen for møte, var ruspolitikk, rammevilkår for private og ideelle og hva som rører seg i fagmiljøene innenfor rus-sektoren.
Les mer
Stiftelsen KRAFT besøkte Marita Women den 15. mai!
Marita women er en del av Maritastiftelsen. De har et botilbud for kvinner som har vært utsatt for menneskehandel. De får et botilbud i 6 måneder, den tiden de har refleksjonsperiode, og på dagtid har de sysselsetting med skole, arbeidstrening og ulike aktiviteter.
Les mer
NARKOTIKAKOMMISJONEN (CND) 2017 - DIALOGMØTE MED SIVILT SAMFUNN
Torsdag 23.februar arrangerte Narkotikakommisjonen (CND) et dialogmøte med det sivile samfunn. Her var ideelle organisasjoner, frivillige og nettverket fra rusfeltet invitert inn for å få en oppdatering på det internasjonale arbeidet med plandokument for narkotikapolitikk.
Les mer

RUSFELTET & AKTUELLE LENKER

Medlemmer
Hvem er vi?

Les mer om oss her.
Blir bedre kjent med hvem vi er og hva vi gjør.

Trykk her

Powered by Cornerstone