Dagens bibelord 31.08.2016

Kol 2,1-5

1 Jeg vil at dere skal vite hvor hardt jeg kjemper for dere og for dem i Laodikea, og for alle de andre som ikke har møtt meg ansikt til ansikt. 2 Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus. 3 For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede. 4 Dette sier jeg for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster. 5 For selv om jeg ikke er hos dere med kroppen, er jeg hos dere i ånden, og jeg er glad for å se den orden som rår hos dere, og den fasthet dere viser i troen på Kristus.

Kilde: www.bibel.no

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak

Medarbeidersamling på Storaas gjestegård fra 1-3.juni 2016

Stiftelsen KRAFT hadde en flott medarbeidersamling på Storaas gjestegård 1-3.juni 2016. Været var nydelig, maten var god og det var mye bra undervisning og fint felleskap.