Dagens bibelord 28.04.2017

Sal 23, 1-6

1 En salme av David.

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

2 Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.

3 Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.

4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.

5 Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.

6 Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

Kilde: www.bibel.no

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak

Stiftelsen KRAFT: Fellesskap av kristne rustiltak