Maritastiftelsen

Maritastiftelsens formål er nært knyttet til deres motto – Ja til livet – Nei til rus: Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet. Dette formålet søkes nådd gjennom en bredde av aktiviteter: Maritastiftelsen driver forebygging, oppsøkende- og rehabiliterende virksomhet, arbeidspraksis, ettervern og verdiformidling.

Stiftelsen fikk navnet Marita i forbindelse med dokumentarfilmen «Marita – et dokument fra noen som overlevde» som i 1984 ble produsert av stiftelsens grunnlegger, Leiv O. Holstad. Tittelsangen er komponert av Hans-Inge Fagervik, og handler om ei jente som døde av en overdose. Slik har Marita blitt et symbol for alle våre venner som har dødd av narkotikarelaterte årsaker. Senere er det laget ytterligere en dokumentarfilm til bruk i det narkotikaforebyggende arbeidet, «Marita II – en advarsel fra noen som overlevde».


Les mer på deres hjemmeside: www.Marita.no

Powered by Cornerstone