P22

I 1979 så P22 dagens lys. Initiativtakeren var Frelsesarmé-offiseren Aase Marti. Visjonen var å skape et sted hvor rusmiddelavhengige i Oslo kunne komme rett inn fra gata, bli møtt på en ubyråkratisk og omsorgsfull måte og hjulpet videre til rehabilitering. Hennes store hjerte for rusmiddelavhengige er en arv vi verdsetter høyt og bygger videre på.

I dag hjelper de deres brukere med avrusning samt motivasjon og forberedelse til rehabilitering og en rusfri hverdag. De holder til ved Lovisenberg sykehus. De arbeider ut fra et klart kristent verdisyn.

Hos P22 skal den enkelte få oppleve kjærlighet, respekt, omsorg og ansvarliggjøring.

Les mer på deres hjemmeside: http://www.p22.no/

Powered by Cornerstone