Det nytter!

Det nytter!

«Det nytter» er den første kristne bruker og pårørendeorganisasjonen på rusfeltet.

Vårt formål er å bidra til kompetanseutvikling blant ansatte ved virksomhetene i KRAFT, sikre gode rammevilkår for disse og aktivt fremme medlemsorganisasjonenes interesser, gjennom faglig og politisk arbeid. I tillegg bistår vi medlemsorganisasjonene i deres arbeid inn mot kommunene og andre samarbeidspartnere, slik at det sikres gode relasjoner og rammevilkår for virksomhetene. 

I 2018 går vi et skritt videre og utvider våre formål med å bidra til å fremme brukere og pårørendes interesser. DET NYTTER vil også bistå brukere og pårørende til å håndtere sine utfordringer gjennom faste møtepunkt, kurs og nettverksarbeid med likesinnede.

Du finner "Det Nytter" med egen nettside på www.detnytter.no og vi har også en egen facebookside.

Powered by Cornerstone