Medarbeidersamling på Hermon fra 24-26.oktober 2017

Medarbeidersamling på Hermon fra 24-26.oktober 2017

Ruth og Arne Håtveit, som driver Hermon hotell hadde nlig 40 års jubileum på oppstart av hotellet. Vi fikk se en film som viste hvordan alt startet og hvordan Arne fikk visjonen til hotellet. De ønsket å starte et hotell som skulle gi folk opplevelser til ånd, sjel og kropp. I tillegg valgte de ikke å ha alkoholservering, noe som er i tråd med KRAFT sine verdier og ståsted. Temaer under KRAFT samlingen var vendepunktshistorier og hvordan ivareta våre verdier i et sekulært samfunn. Tarjei Cyvin(styreleder i KRAFT)underviste om hvordan ledere kan manøvre i dette landskapet og Marte Yri Evensen(daglig leder i KRAFT) snakket om hvordan ivareta vårt faglige ståsted og være tydelig på det i møte med offentlige kontorer. Dag Jacobsen(daglig leder i Maritastiftelsen) hadde et innlegg om hvilke kvalifikasjoner de ser etter når de ansetter mennesker. Jon Håtveit hadde undervisning om skadevirkningene av alkohol og fortalte om sine erfaringe rmed å være tydelig kristen i et kjendismiljø. Foruten faglige påfyll, hadde vi fritid med boblebad, turer og det er en fantastisk natur på Hallingskarvet. Leiv Holstad og Irene Vestvik hadde kveldssamlingene, som også underviste om åndelig omsorg. Arvid Petttersen med team hadde lovsang. Kort oppsummert, fikk vi opplevelser og påfyll til ånd, sjel og kropp. 

Powered by Cornerstone