Ny ansatt til bruker og pårørendearbeidet

Ny ansatt til bruker og pårørendearbeidet

Det er en glede å meddele at Stiftelsen KRAFT har ansatt Joar Kaasa i 40 % stilling fra 1.januar 2018. 

Joar, har selv brukererfaring og skal jobbe med å utvikle bruker og pårørendearbeidet i KRAFT sammen med Marte Yri Evensen. Vi vil komme tilbake til mer informasjon om dette arbeidet, som nå er i startfasen. KRAFT er også i dialog med andre samarbeidspartnere om dette arbeidet. 

Joar har vært åpen om sin oppvekst og forteller at flyttinger og utfordringer førte til at han tidlig begynte å ruse seg. Joar klarte på egen hånd å slutte da han var 20 år, og levde et normalt liv i mange år med jobb og familie, før han i 2002 begynte å ruse seg igjen, mistet alt og havnet på gata i Fredrikstad. I 2006 var det en som hjalp han inn på Evangeliesenteret og han forteller at et møte med Jesus ble et vendepunkt for han, sammen med rehabilitering og bibelskole. Han fikk bearbeide ting og opplever seg i dag som et helt menneske. 

Da han bodde på Østerbo Evangeliesenteret, fikk han en forespørsel fra RIO om å delta i en arbeidsgruppe om Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Fredrikstad kommune. Det førte til at han etablerte en egen avdeling for RIO i Fredrikstad. Han startet også etter endt rehabilitering på utdannelse og ble helsefagarbeider. I praksisperioden var han i Kirkens Bymisjon, hvor han var med å lage et prosjekt som heter "Lønn Som Fortjent" som er et tilbud for rusavhengige som er i aktiv rus. Sommeren 2010 begynte han å jobbe på Evangeliesenteret sitt inntak i Oslo, og jobbet der i 3,5 år. Han har også hatt verv som styremedlem i KrF. De siste to årene har Joar jobbet på DPS i Fredrikstad, og jobber fortsatt noe der. Joar er 46 år, er gift med Marie og har en datter på 22 år. KRAFT ser frem til å ha Joar med i vårt team.

Fotograf: Marit Joys Wigart

Powered by Cornerstone