STIFTELSEN SHALAM VANT NYLIG ET ANBUD I KRISTIANSAND KOMMUNE OG DRIFTER BABETTES HUS

STIFTELSEN SHALAM VANT NYLIG ET ANBUD I KRISTIANSAND KOMMUNE OG DRIFTER BABETTES HUS

Tjøme 2019
Tjøme 2019     

Shalam vant nylig et anbud i Kristiansand og drifter Babettes hus for kommunen. Babettes hus tilbyr fire nødboliger for kvinnelige bostedsløse og to plasser som disponeres av Vest-Agder Krisesenter.

Stiftelsen Shalam drifter Babettes hus for Kristiansand kommune. Babettes hus er et lavterskeltilbud som tilbyr nødbolig for kvinnelige bostedsløse i Kristiansand. Babettes har totalt seks plasser; fire nødboligplasser og to plasser som disponeres av Vest-Agder Krisesenter. Det må fattes vedtak fra NAV for å få tildelt nødboligplass her. Dersom vi har et ledig rom, kan de på kveld/natt og helg ta inn kvinner uten vedtak på nødovernatting. Vedkommende må henvende seg til NAV første virkedag for å få vedtak for å bo her videre.

Samarbeidet Shalam har med Vest-Agder Krisesenter gjelder kvinner som kommer til krisesenteret som er i aktiv rus. Kvinnene som bor her har vært usatt for vold i nære relasjoner, og kan få beskyttelse og hvile på Babettes. Krisesenteret har ansvar for inntak og oppfølging ved samtaler. Lengden på oppholdet vurderes individuelt. Krisesenterets botilbud er gratis. Her kan kvinnene få seg en dusj, en varm seng, vaske tøy, samt få tilbud om klær fra lageret vårt dersom de mangler noe. Babettes hus har tilbud om frokost hver dag, samt middag og dessert hver søndag. Andre måltider og personlige utgifter utover dette må man dekke selv.

I samarbeid med den kommunale rusomsorgen jobber de ansatte for at kvinnene skal få tilbud om et permanent botilbud. De kartlegger beboernes ressurser og utfordringer i forhold til å bo. Babettes er et døgnbemannet tilbud. Babettes er ikke et behandlingssted, men et målrettet omsorgstilbud for kvinner i en vanskelig livssituasjon preget av rus og vold. Beboerne skal gis mulighet til å mestre eller endre sin livssituasjon, slik at misbruket reduseres og livskvaliteten øker. De ansatte ønsker å gi enkeltmennesket trygge rammer som gjør det mulig å ha tilfredsstillende livskvalitet, uten at de stiller krav om fullstendig endring av livsstil. Videre ønsker de ansatte at kvinnene som kommer dit, skal oppleve at Babettes hus som et trygt, verdig og varmt sted.

Powered by Cornerstone