STIFTELSEN KRAFT FIKK ØREMERKEDE MIDLER OVER STATSBUDSJETTET FOR 2017

STIFTELSEN KRAFT FIKK ØREMERKEDE MIDLER OVER STATSBUDSJETTET FOR 2017

Tjøme 2019
Tjøme 2019     

Stiftelsen KRAFT er svært takknemlig for at regjeringen bevillget 1,5 millioner kroner til vår paraplyorganisasjon. En spesiell takk til KrF v/Olaug Bollestad og Hans Olav Syversen for at de har jobbet for at dette skulle få gjennomslag.

Det gjør at Stiftelsen KRAFT kan fortsette vårt arbeid emd kvalitetssikring, kursvirksomhet og kompetanseutvikling. Stiftelsen P22 fikk også bevillet 19 millioner kroner over statsbudsjettet. Dette fører til at de kan videreutvikle sin organisasjon og nå enda bredere ut til mennesker som har et rusproblem. De tilbyr avrusning og har en egen motivasjonsavdeling før behandling. De har også tett samarbeid med Maritastiftelsen og andre aktører innen ideell sektor når det gjelder arbeidstrening og oppfølging etter endt opphold.

Stiftelsen KRAFT er også glad for at andre ideelle stiftelser som Evangeliesenteret, Gatehospitalet og No Limitation AS fikk øremerking. De er også med og bidrar til at sårbare mennesker får hjelp og verdighet.

Powered by Cornerstone