Med fokus på kvalitetssikring i Stiftelsen KRAFT

Med fokus på kvalitetssikring i Stiftelsen KRAFT

Tjøme 2019
Tjøme 2019     

Stiftelsen KRAFT har leid inn konsulent Dag Haugeto Stang da vi har fokus på å øke kompetansen hos det enkelte medlem. Dag jobber også som regionsleder i Nordmisjon. Sammen med daglig leder Marte Yri Evensen besøker de alle medlemmene.

På besøkene gjennomfører de en såkalt "SWOT-analyse", som går ut på å finne styrker, svakheter, muligheter og trusler i samarbeid med de ansatte i organisasjonene. I tillegg har KRAFT fokus på kvalitetssikring gjennom ulike kurs, personalpolitikk, HMS, bedre samarbeid med kommunenen og stadig å bere tilbudet til brukerne gjennom brukerundersøkelser.

Medlemmene i KRAFT driver arbeid med alt innenfor gatenære tiltak/lavterskeltilbud, avgiftning, rehabilitering, ettervern, botrening og arbeid blant prostituerte kvinner. Disse tilbudene er til uvurderlig hjelp for mennesker som sliter.


Oppdatert: 17.10.2016 av marte yri evensen

Powered by Cornerstone