Medarbeidersamling på Storaas gjestegård fra 1-3.juni 2016

Medarbeidersamling på Storaas gjestegård fra 1-3.juni 2016

Tjøme 2019
Tjøme 2019     

Stiftelsen KRAFT hadde en flott medarbeidersamling på Storaas gjestegård 1-3.juni 2016. Været var nydelig, maten var god og det var mye bra undervisning og fint felleskap.

Tema på medarbeidersamlingen, var både ivaretakelse av brukerne vi møter og hvordan skape et godt arbeidsklima hos våre deltakere. Stian Nissen Biong underviste i "Psykososial helse hos menn med alvorlige rusproblemer" og om "Miljøterapi ved rusproblemer." Han viste en faglig tyngde og hadde også erfaringer knyttet til arbeidet og denne undervisningen var til stor inspirasjon. Ellen Skilhagen v/Modum Bad underviste om "Hvordan påvirker seksuelle overgrep helsen og hvordan kan vi møte mennesker som er berørt av dette?" Ellen delte også erfaringer i sitt arbeid som psykolog, og hadde en innlevelse og evne til å formidle. Det var svært nyttig å høre på hennes undervisning, og hun gav oss også råd om hvordan møte denne gruppen mennesker og avhjelpe på traumene som kan komme i kjølvannet av overgrep.

Når det gjelder arbeidsmiljøet, hadde Sverre Stoltenberg undervisning om hva som bygger et godt arbeidsklima, Dag Haugeto Stang underviste om god og dårlig konflikthåndtering og Nina Sjøvoll hadde timer knyttet til samarbeid og ulike personlighetstyper. Dette var også en undervisning som fenget, og som fikk god tilbakemelding. I etterkant hadde vi en paneldebatt om temaet, hvor deltakerne fikk ulike spørsmål knyttet til sitt arbeid og erfaringer.

Vi hadde fine kveldssamlinger, og det ble også tid til aktiviteter som bading, kano, jogging og tid for samtaler mellom undervisningen.

Oppdatert: 10.06.2016 av marte yri evensen

Powered by Cornerstone