Leder og saksbehandlerkurs på Gjestehuset ved Lovisenberg 21.april 2016

Leder og saksbehandlerkurs på Gjestehuset ved Lovisenberg 21.april 2016

Tjøme 2019
Tjøme 2019     

Stiftelsen KRAFT hadde 21.april et leder og saksbehandlerkurs. Temaet var styrearbeid, viktigheten i felles forståelse og kvalitetssikring av rutiner, personalpolitikk, samarbeid med kommunene og ulike lovverk og anbud.

Tarjei Cyvin, styreleder i KRAFT underviste i "Styrearbeid- hvordan kan dette drives på en god måte?" Han tok for seg hvorfor vi trenger et styre, styrets sammensetning og styrets oppgaver. Videre underviste han om forholdet mellom styret og ledelsen og hvor aktivt styret skal være.

Dag Haugeto Stang, konsulent for KRAFT hadde to undervisningstimer. Den ene timen underviste han om "Hva er god personalpolitikk?" og "Hvordan ivareta og håndtere frivillig ansatte?"

Marte Yri Evensen, daglig leder i KRAFT underviste om "Viktigheten av felles forståelse og kvalitetssikre rutiner i KRAFT" og "Samarbeid med kommunene, ulike lovverk og anbud"

I evalueringen til samlingen, var det 79 % av deltakerne som svarte at utbyttet av kurset var "stort" og 21 % svarte "ekstra stort"Undervisningen fikk også høyt skår, og noen av kommentarene i evalueringen var:" God gjennomføring, god ledelse, ikke for tett program." og"Kjempefornøyd med kurset, både innhold, lokaliteter og kursholdere" og "Veldig bra! Viktig!!"

Stiftelsen KRAFT skal holde et nytt leder og saksbehandlerkurs høsten 2016.

Oppdatert: 23.05.2016 av marte yri evensen

Powered by Cornerstone