Stiftelsen KRAFT hadde representantskapsmøte 18.februar 2016 og vedtok nye vedtekter.

Stiftelsen KRAFT hadde representantskapsmøte 18.februar 2016 og vedtok nye vedtekter.

Tjøme 2019
Tjøme 2019     

Torsdag 18.februar var alle 7 medlemmene representert på Stiftelsen KRAFT sitt representanskapsmøte på det ærverdige gjestehuset ved Lovisenberg sykehus.

Fra venstre; Sølvi Endresen(daglig leder, Shalam) Trond Taule(daglig leder, DreamCenter), Seinar Valdersnes(daglig leder Rusomsorg Vest, styremedlem), Arne Ivar Denstad(daglig leder, Sørum gård), Marte Yri Evensen(daglig leder, Stiftelsen KRAFT), Nils Rune Kind(leder, Maritabutikken og nestleder i styret), Dag Sørum(daglig leder, 22 B), Jørgen Aas(styreleder i P22), Torbjørn Matre(daglig leder, P22), Gunhild Engen(nestleder, P22), Dag Jakobsen(daglig leder, Maritastiftelsen), Leiv Holstad(generalsekretær, Maritastiftelsen), Tarjei Cyvin(styreleder, Stiftelsen KRAFT), Kristin Strandengen, (leder, Marita Women).

Torsdag 18 var alle fra de 7 ulike medlemmene i Stiftelsen KRAFT samlet, og vedtok blant annet nye vedtekter og ny formålsparagraf. Det innebærer blant annet at ordlyden blir slik i Formålsparagraf § 1 " Stiftelsen KRAFT er en paraplyorganisasjon for kristne virksomheter innenfor rus og psykisk helse" Det nye er at vi har med psykisk helse, da rus og psykisk helse går i hverandre, samtidig som noen av våre medlemmer jobber forebyggende ovenfor grupper som sliter psykisk og ikke med rusproblematikk.

Temaer som ble diskutert var nye vedtekter og formålsparagraf, hvilken retning og fokusområder for Stiftelsen KRAFT fremover, utfordringene i forhold til økonomiske garantier for brukere som ønsker seg til kristne omsorgsinstitusjoner og hva som blir viktig i forhold til å belyse dette ovenfor politkere og kommuner. Medlemmene i Stiftelsen KRAFT vektlegger et godt samarbeid med kommunene og vi vil ha egne kurs fremover for saksbehandlere som skal styrke dette arbeidet. Vi vil også dette året ha egne lederkurs, i tillegg til medarbeidersamlinger.

Stiftelsen KRAFT håper at våre medlemmer fortsatt skal få gode rammer for å kunne drive gode omsorgstilbud. I tillegg har vi medlemmer som jobber med arbeidstrening, nettverk og har fokus på mestring. Dette er faktorer som er viktig for at brukerne skal mestre livet i samfunnet og få et verdig liv.

Oppdatert: 20.02.2016 av marte yri evensen

Powered by Cornerstone