Tjøme 2019
Tjøme 2019     

Rusomsorg Vest er et lavterskeltilbud til rusavhengige. Vi er bygget på en grunnide om at hjelpen skal være lett tilgjengelig i det øyeblikket en rusmisbruker ønsker hjelp, derfor har vi fortløpende inntak uten lang ventetid. Vi som har erfaring i fra arbeid med denne gruppen vet at motivasjonen for å legge seg inn kan være fraværende og til dels flyktig. Derfor mener vi det er rett vei å gå og ha «åpne armer» til den rusavhengige når han eller hun selv ønsker hjelp, og parallelt legge til rette for et godt samarbeid med de forskjellige forvaltningsorganene. Samarbeid med den øvrige helse- og sosialtjenesten er en nødvendig forutsetning for et godt behandlingsresultat.

Les mer på deres hjemmeside: http://nappane.no/

Powered by Cornerstone