KRAFT SAMLING - FARSUND 2017

KRAFT SAMLING - FARSUND 2017

Samtalen går lett når gamle venner møtes, og medlemsorganisasjonene i KRAFT har utviklet et tett samhold gjennom flere år med samlinger. Erfaringer fra hverdagen ble delt, og latter og omsorg sitter løst når historier deles over matbordet. Den første dagen ble innledet av Jan Leon Dørum, Evangelist i Maritastiftelsen og styremedlem i KRAFT. Siste nytt og informasjon om kurset ble gitt av Marte Yri Evensen, daglig leder i KRAFT, og de daglig lederne delte status ved sin institusjon.

Oppdatering fra institusjonene
22B kunne fortelle at de etter jul har hilst på 150 nye ungdommer. De ønsker å bygge relasjon og håper at de kan bidra i deres liv. De har stengt treffstedet og går heller ut i byen for å få tak i nye unge grupper. Shalam vant nylig et anbud i Kristiansand og drifter Babettes hus for kommunen.
Babettes hus tilbyr fire nødboliger for kvinnelige bostedsløse og to plasser som disponeres av Vest-Agder Krisesenter. Babettes hus er et lavterskeltilbud som tilbyr nødbolig for kvinnelige bostedsløse i Kristiansand. Maritastiftelsen kunne formidle at Maritakafeen og fengselsarbeidet blir enda mer oppgradert. De har startet 3 nye botilbud, fått tilbake Elstangen (som tidligere ble eid av Monsterbedriften) og setter i gang en bootcamp på 6 måneder (rehab). P22 kunne vise til at det kommer rundt 300 rusavhengige i året. De fortsetter å jobbe i deres tre faser, og har fått tilbakemelding fra kommunen om hva P22 kan gjøre bedre. De har brukermøter hvor man presenterer smalltalk prosjekter om hvordan man skal snakke bedre sammen. De fortalte at de hadde jobbintervju og hadde en bruker med der. Interessant å høre kjemien mellom bruker og behandler. Rusomsorg Vest har to jenter og 7 gutter, en jente på subutex, og én gutt i nedtrapping på metadon. De har opplevd en vanskelig økonomisk situasjon , men har fortsatt håp om at kommunen vil gi de den støtten de trenger. Mercy House hadde dessverre ikke mulighet til å delta på KRAFT- samling denne gangen.

Musikk og samvær
Begge kveldene var det kveldssamling hvor Leiv Holstad, Tarjei Cyvin, Jan Dørum, Jørgen Aass og andre hadde foredrag i et åndelig perspektiv. Arvid, Ragnhild og Johanne Pettersen ledet lovsangen og sang for oss hele kvelden. I tillegg var det kommet folk fra Shalam som presenterte nydelig sang og rap. En fantastisk og sterk opplevelse for de som hørte på og de som fremførte.

Grundig undervisning i aktuelle temaer
Nivået på undervisningen på KRAFT-samlingene har økt for hver samling, og det var tydelig at forsamlingen opplevde temaene som nyttige for deres jobbhverdag.
I løpet av de tre dagene i Farsund, skulle vi innom flere større og aktuelle temaer. På dag to startet avdelingsleder ved fengselsarbeidet i Maritastiftelsen, Jan Erik Nilsen å dele sine egne erfaringer som bruker av hjelpeapparatet innenfor rus og psykiatri. Siden han selv har opplevd å bli feilmedisinert, formidlet han at det er viktig å vite hva man holder på med når man skal diagnostisere og medisinere. Jan Erik hadde også sin 60- årsdag denne dagen. Vi feiret med kake, laget av Mathias Kristensen (miljøarbeider i Maritastiftelsen), og Jan Erik fikk blomster av oss i KRAFT.

Hvordan møte og forstå rus og psykiatri- pasienter
Psykolog Håvard Solvang Felberg belyste temaet om hvordan man kan se og forstå angst og depresjon. Han viste samlingen ulike angslidelser, depresjonslidelser og at løsningen er at man vil finne mestring gjennom å gi brukeren mulighet til å erfare at han/hun mestrer. Samtidig må man være nøye med hvilken forventninger man setter til brukeren slik at han/ hun vil være klar til å møte den virkelige verden etterpå. Svein Oluf Pettersen, overlege og spesialist i psykiatri og rusmedisin, fokuserte på hvordan man kan møte og forstå rus og psykiatri- pasienter. Deltagerne lærte om effekten av å både være psykisk syk og rusmiddelavhengig, og utfordringene rundt å diagnostisere mennesker som har en psykisk lidelse samtidig som de har en ruslidelse. På slutten av dagen ble det arrangert paneldebatt som belyste temaet: Diagnoser - til heft og ulempe eller til hjelp og nytte? Et godt engasjement og interesse fra deltagerne i salen. På dag tre underviste Tåran Reindal, avdelingsleder for Marita Bo om temaet ”Pårørende arbeid og nettverksarbeid for de vi er i kontakt med i lys av teori og erfaring” og Dag Sørum, daglig leder for 22B i Trondheim, holdt foredrag om samarbeid med andre instanser og hvordan skape kontakt med ungdommene. Basert på forebyggende arbeid i Trondheim kommune.

Et viktig nettverk
En KRAFT- samling er ikke bare et sted hvor deltagerne får undervisning, men et sted hvor man møter venner, skaper relasjoner og har et godt samvær. Samlingen på Farsund Resort ga oss mye både faglig, personlig og åndelig. Og som alle tidligere KRAFT- samlinger, gir det oss en følelse av å være en del av noe større. Et nettverk som står sammen med oss, støtter oss og gjør at vi får en inspirasjon og motivasjon til å bli enda bedre i verdens beste jobb. Å hjelpe andre mennesker som har det vanskelig til å få et bedre liv.
 

KRAFT SAMLING - FARSUND 2017
Psykolog Håvard Solvang Felberg belyste temaet om hvordan man kan se og forstå angst og depresjon.

KRAFT SAMLING - FARSUND 2017
Engasjerte lyttere i salen.

KRAFT SAMLING - FARSUND 2017
Kveldssamling med vakker musikk og lovsang av Arvid, Ragnhild og Johanne Pettersen.

KRAFT SAMLING - FARSUND 2017
Undervisning og tale fra Tarjei Cyvin, styreleder i KRAFT.

KRAFT SAMLING - FARSUND 2017
Jan Erik Nilsen, avdelingsleder i Marita Fengsel, fylte 60 år på den andre dagen på KRAFT-samling. 

KRAFT SAMLING - FARSUND 2017
Konsert med Roger Åsen, Harald Mersland, Hilde Charlotte solberg og Thor Solberg.

KRAFT SAMLING - FARSUND 2017
Dag Sørum, daglig leder for 22B i Trondheim.

KRAFT SAMLING - FARSUND 2017
Undervisning fra Svein Oluf Pettersen, overlege og spesialist i psykiatri og rusmedisin.

KRAFT SAMLING - FARSUND 2017
Foredrag av Tåran Reindal, avdelingsleder på Marita Bo.

KRAFT SAMLING - FARSUND 2017
Paneldebatt ledet av Marte Yri Evensen, daglig leder for KRAFT. Deltakerne var (fra venstre) Gunhild Engen, nestleder og sykepleier i P22, Jan Erik Nilsen, avdelingsleder i Marita Fengsel, Svein Oluf Pettersen, overlege og spesialist i psykiatri og rusmedisin, Berit Berge, sykepleier i 22B, og Vidar Gundersen, leder for Babettes hus og oppsøkende arbeid i Shalam. 

Powered by Cornerstone