Filadelfia Omsorgssenter blir medlem

Filadelfia Omsorgssenter blir medlem

Filadelfia Omsorgssenter (FOS) har valgt å bli medlem i Stiftelsen KRAFT, noe vi er glade for å meddele. FOS ble startet i 1997, og eies av Filadelfia menighet. FOS har en egen styringsgruppe som leder arbeidet.

De driver arbeid på flere nivåer, og har blant annet åpen kafè hvor det er rundt 20 frivillige som stiller opp hver uke gjennom hele året. Hver torsdag er det åpent møte, hvor det blir servert mat. I tillegg har de startet matudeling hver torsdag. Gjennom fengselsarbeidet som startet 2013 har de Bibel – og musikkgruper på fredager, og musikalske bidrag på søndagsgudstjenesten som ledes av fengselsprest en gang pr måned.

Filadelfia Omsorgssenter blir medlem

FOS driver også et rehabiliteringssted Landeskogen, som startet 2006 med 12 beboere. De har tett samarbeied med ARA(Avgiftning) i Kristiansand og Arendal, og har også beboere som som har vært på paragraf § 12- soning. De er opptatt av turer og aktiviteter, som friluftsturer, bowling og tilbud om møter. Som arbeidstrening har de dyrehold og fjøsstell, skogs og ved arbeid, matlaging, oppussing og rengjøring. De jobber miljøterapautisk og er også opptatt av gode relasjoner, samtaler og ansvarsgruppemøter med beboernes samarbeidspartnere. I 2016 startet FOS også et ettervernsenter i nye lokaliteter og leiligheter i Q 42 bygget i Kristiansand. Der er et 8 ettervernsleiligheter hvor beboere får tett oppfølging i etterkant av rehabilitering. De er opptatt av temaer og beboermøter hver måned, hvor det blir forelest om temaer som omhandler fritid, selvutvikling, idenitet og privat økonomi. De er også opptatt av å legge til rette for å bidra i ulike hjelpearbeid og tilrettelegger for aktiviteter som skiturer og bowling. I tillegg har FOS en gjenbruksbutikk, som de kaller ”Mulig gjenbruk.” FOS vektlegger et godt samarbeid med Kristiansand kommune, NAV i den enkelte kommune, Avgiftningen ARA (Kristiansand, Arendal og Byglandsfjord), Psykolog, politi, Kriminalomsorgen Øst og SørVest og ARA Basis Kristiansand.

KRAFT ser frem til videre samarbeid med FOS i tiden som kommer, og ser frem til å knytte nærmere bekjentskap til staben der og til deres kompetanse innenfor forebyggende arbeid, rehabilitering, oppsøkende og ettervernsarbeidet deres.

På bildet over kan vi se bruktbutikken "Mulig gjenbruk", Landeskogen rehabilitering (nederst til høyre) og daglig leder Torhild Gustavsen for FOS (øverst til høyre). Under ser vi leder for Landeskogen rehabilitering Jorunn Håland avbildet med lamaene og bilde av ettervernsleilighetene i Q 42 bygget.

Filadelfia Omsorgssenter blir medlem
Powered by Cornerstone