Møte med stortingsrepresentant Torild Eidsheim

Møte med stortingsrepresentant Torild Eidsheim

Stiftelsen KRAFT og Det nytter, KRAFT bruker- og pårørendeorganisasjon hadde møte med Stortingsrepresentant Torild Eidsheim, som sitter i Helse og omsorgskomiteen, onsdag 18.april. Tema for møtet var ruspolitikk og hva har vist har god effekt i rusbehandling. KRAFT er opptatt av at motivasjon er ferskvare, og at det må være rammevilkår for de som ønsker seg til kristen rehabilitering. Mange er opptatt av en tro, og det har også blitt mer akseptert å snakke om åndelige behov i samfunnet den senere tid, til tross for at det i mange år har vært kjent at det styrker livsmestring og livskvalitet (Antonovsky, Recovery, AA). I "Det nytter" har mange medlemmer erfart at kristen rehabilitering har effekt, og at nettopp det åndelige innholdet har gitt de mening, håp og en ny identitet. I tillegg har fellesskapet, mestring gjennom aktiviteter og det å føle seg inkludert vist seg å være av stor betydning. Torild er en engasjert kvinne som er opptatt av at regjeringen skal drive god ruspolitikk og legge gode føringer i tiden som kommer.

Powered by Cornerstone