Rusomsorg Vest og KRAFT hadde møte med Olaug Bollestad 23.april

Rusomsorg Vest og KRAFT hadde møte med Olaug Bollestad 23.april

Olaug er nestleder i KrF og leder av Helse og omsorgskomiteen. Fra Rusomsorg Vest deltok Ingunn og Steinar Valdersnes(daglig leder). Tarjei Cyvin, styreleder i KRAFT deltok også i møte. Tema for møte var ruspolitikk, økonomiske rammer og brukere som erfarer at hjelpen de får nytter. Det var et konstruktivt og fint møte. Olaug er engasjert i ruspolitikk, og er opptatt av at private, kristne ideelle institusjoner skal få gode rammebetingelser.

Powered by Cornerstone