Stiftelsen KRAFT deltok på fagrådets seminar fredag 27.april.

Stiftelsen KRAFT deltok på fagrådets seminar fredag 27.april.

Fagrådet hadde seminar fredag 27.april. Stiftelsen KRAFT deltok der, og det var flere nyttige innlegg. Helseminister Bent Høie, som fikk Fagrådets pris, åpnet konferansen. Han vektla at satsingen på rusfeltet skal gi resultater, hvor det skal bli lagt vekt på å måle kvalitet istedenfor kvantitet. Han viste til at det var viktig med behandling som gir gode resultater. I tillegg tok han opp stigmatisering av rusavhengige, og takket de som hadde jobbet med å skape en holdningsendring. Høie la vekt på at kunnskapsbasert behandling med gode resultater, er noe regjeringen kommer til å vektlegge i tiden som kommer. Samtidig påpekte han at behandling ikke var nok, men at det måtte gjøres mer både før og etter behandling, og nevnte arbeid, bolig og ettervern. Både bedre oppfølging i kommunene, og folk som vet hvor skoen trykker er viktige fokusområder for å styrke feltet. Høie takket alle brukerorganisasjonene, fagfolk som har klart å løfte ruspolitikken på den høyden det er i dag. Ellers var det mange andre interessante innlegg, hvor blant annet Arne Johansen fra Sigma Nord stiller spørsmål om vi tør måle det vi vil ha svar på. Han etterlyste blant annet målinger som gjaldt rusfrihet etter behandling. Mona Haugen, forsker og ansvarlig for brukerundersøkelsene i TSB, la frem resultatene av brukerevalueringene i behandlingen. Den viste blant annet gode resultater på mat, måten å bli møtt på og opplevelse av å føle seg trygge på institusjonen. Dårligst erfaring viste utbytte av behandling i gruppe eller med medisiner, tilgang til psykolog og lege, aktivitetstilbudet og forberedelse til tiden etter utskriving. Joar Kaasa, avdelingsleder i DET NYTTER, KRAFT bruker og pårørendeorganisasjon, deltok sammen med Marte Yri Evensen, daglig leder i Stiftelsen KRAFT.

 

Stiftelsen KRAFT deltok på fagrådets seminar fredag 27.april.
Powered by Cornerstone