Strategimøte 4. september

Strategimøte 4. september

Tjøme 2019
Tjøme 2019     

4. september hadde Evangeliesenteret v/ Trond Eriksen, P22 v/ Jørgen Aass, Det nytter v/ Hans Petter Martinsen og KRAFT v / Marte Yri Evensen et strategimøte i forhold til samarbeid om viktige temaer innenfor ruspolitikken. I etterkant hadde ble det et konstruktivt møte med Julie Kordahl, politisk rådgiver i KrF på Stortinget, og et interessant møte med KrFU leder Martine Tønnessen. De politiske partiene står ovenfor viktige utfordringer i ruspolitikken og vi anser at det er viktig at vi kommer med innspill og får nyttig meningsutveksling om aktuelle temaer. Vi håper at Norge fortsatt vil ha en restriktiv ruspolitikk, samtidig som det er viktig at de som ønsker hjelp og behandling får det, og at medikamentfrie alternativ innenfor rusbehandling også får gode rammevilkår. I Det nytter er det mange medlemmer som nettopp har erfaring med at det har bidratt til rusfrihet og nytt liv. Det viktigste aspektet i rusbehandling, er hva som bidrar til å gjøre mennesker friske. Forskning og erfaring viser at fellesskap, aktivitet, mening og det å forstå sammenheng spiller en vesentlig rolle i å bli frisk. La rusbehandlingen gjøre mer av det som nytter, og det som bidrar til tilfriskning. Og la oss lytte til brukerne som ønsker behandling og hjelp uten vanedannende medikamenter - fordi « Det nytter»

Powered by Cornerstone