Stiftelsen KRAFT hadde medarbeidersamling fra 17-19.oktober.

Stiftelsen KRAFT hadde medarbeidersamling fra 17-19.oktober.

Tjøme 2019
Tjøme 2019     

Tirsdag 17.oktober hadde styreleder Tarjei Cyvin ord for dagen og Marte Yri Evensen, daglig leder delte om siste nytt i KRAFT og informasjon om kurset.

Alexandra Jeanette Sundt ved Sørlandet sykehus, la frem en Naltreksonstudie som et alternativ i LAR. Naltrekson er en medisin som blokkerer opioidreseptorene i hjernen, slik at opioidstoffer som heroin eller morfin ikke får gjort sin virkning. Hun la frem en studie, hvor det skal være opptil 300 opiat-avhengige med i prosjektet. Dette vekket stor interesse hos tilhørerne.

Lederne ved virksomhetene knyttet til KRAFT delte siste nytt, og fortalte om status ved deres institusjon.

Stiftelsen KRAFT hadde en åpen dag for Det-nytter medlemmer på medarbeidersamlingen 18.oktober 2018. Dag Haugeto Stang ledet dagen med stø hånd.

Tema for dagen omhandlet pårørende og brukere og hva som bidrar til tilfriskning. Steinar Valdersnes, leder ved Rusomsorg Vest åpnet dagen med et ord.

Motiverende Intervju v/Anette Baggetorp var et tema. Hun er utdannet sosionom med videreutdannelse og tok oss igjennom hvordan jobbe med motivasjon i forhold til en klient-situasjon.

Joar Kaasa, som er avdelingsleder i Det nytter, KRAFT bruker og pårørendeorganisasjon delte sine erfaringer som pårørende og bruker og hans vei til rusfrihet. Marte Yri Evensen, daglig leder i KRAFT la frem masteroppgave om «Narrativer om åndelige vendepunkt som har ført til tilfriskning fra ruslidelse» og viste til eksempler fra hennes studie fra 24 intervjupersoner.

Teater avvik hadde teater stykket «mamma og meg» Det var en sterk historie om en gutt som vokser opp med sin alkoholiserte mor. Med sterk innlevelse illustrerte de et barns, og etterhvert en ungdoms følelser av å vokse opp i et hjem, hvor alkoholen tar mer og mer plass.

Cecilie Haugland fortalte om sin historie som pårørende og hennes vei til mestring og nødvendig grensesetting. Hun illustrerte sine utfordringer og erfaringer, som siden hadde gitt henne en forståelse av seg selv og til å håndtere den rusavhengige.

Etterpå delte vi salen i grupper, og de fikk oppgaver som omhandlet tema vi hadde hatt undervisning om.

Fredag 19.oktober hadde vi tema om menneskehandel.

Sølvi Endresen, adm.leder ved Shalam innledet dagen med et ord for dagen.

Angelica Kjos delte sin personlige historie, og det var sterke inntrykk. Hun formidler med en styrke og et mot utenom det vanlige. Hun jobber også politisk og i barnevernet for å være med på å avdekke overgrep, salg av barn og menneskehandel.

Kristin Strandengen, leder ved Marita Women delte sine erfaringer fra deres arbeid med kvinner som de kommer i kontakt med på gata og gjennom botilbudet de har etablert for kvinner som er utsatt for menneskehandel. Hun kunne formidle erfaringer, kompetanse på feltet og utfordringer knyttet til dette arbeidet.

På kveldene hadde vi møter og onsdag 17.oktober hadde Leiv Holstad møte og Geir Korneliussen hadde lovsang. Torsdag 18.oktober hadde vi lovsang v/Anders Skarpsno og tale ved Andreas Hasseløy. Begge møtene var inspirerende og sterke.

Stiftelsen KRAFT hadde medarbeidersamling fra 17-19.oktober. Stiftelsen KRAFT hadde medarbeidersamling fra 17-19.oktober. Stiftelsen KRAFT hadde medarbeidersamling fra 17-19.oktober. Stiftelsen KRAFT hadde medarbeidersamling fra 17-19.oktober.
Powered by Cornerstone