Høring for Rusreformutvalget

Høring for Rusreformutvalget

KRAFT og Det nytter, KRAFT bruker og pårørendeorganisasjon er opptatt av at brukeren skal få hjelp, men at det fortsatt må være en konsekvens av å bli tatt med rusmidler. Dersom man takker nei til behandling, har vi spilt inn at man bør få en konsekvens og oppfølging. Et samarbeid mellom helse og justis kan være løsningen. Det er også viktig at behandlingsapparatet bygges ut og at kristne omsorgsinstitusjoner får være endel av tilbudet som brukerne kan velge behandling hos.

Powered by Cornerstone