Nyheter

Fagdag 26.november 2020

Det Nytter, KRAFT bruker - og pårørendeorganisasjon gjennomførte fagdag på nettet med fokus på pårørende 26.november 2020.

På fagdagen vår hadde vi spennende foredragsholdere:

 

Fagdag 26.november 2020

Marte Yri Evensen, daglig leder innledet og fortalte litt om hva Det Nytter, bruker- og pårørerendeorganisasjon er. Videre delte hun et dikt hun hadde skrevet om det å være pårørende. Joar Kaasa, informasjonsleder i Det Nytter delte fra hans barndom som pårørende og gav oss sterke inntrykk og fortellinger om hans liv, både det som for han var skremmende som barn, men også det som senere skulle hjelpe han til verdig liv.

Egil Nordlie, lege og spesialist i rusmedisin underviste om hvordan pårørerende rammes. Han fremla sine funn fra mange års erfaringer og forskning fra feltet og sa noe om de fysiske og psykiske plagene pårørende kan slite med. Videre snakket han om betydningen av å finne "oaser" og små rom for å oppleve livskvalitet og mestring. 

Midt i seminaret hadde vi en spennende bolk om billedterapi. Det var Tone Hennie Slettevold som underviste om det, og videre gav hun oss en maleoppgave hvor vi skulle male et bilde som formidlet håp og glede. Det ble mange flotte bilder, som vi delte med hverandre, og flere delte tanker om bildene til inspirasjon. Planen var at vi skulle ha en håpsutstilling, men den ble vist på nettet istedenfor. 

Til slutt på fagdagen haddde teater AVVIK et gripende teaterstykke med tittelen Meg og mamma. Det handlet om en gutt sin oppvekst med sin alkoholiserte mor, og om hvordan hverdagen hans ble påvirket av å måtte skjule ting som foregikk hjemme, samt å passe på sin syke mor. Stykket ble spilt inn med sterk innlevelse, og vi gikk en god refleksjon i etterkant. 

På kvelden hadde vi en konsert med Arvid Pettersen og team og en kulturkveld hvor det var poesi av Kristian Poeten med flere og en apell ved Marte Yri Evensen. Odd Arvid Stykket ledet kulturkvelden, og Dag Haugeto Stang ledet fagdagen. Det ble en fin dag, og vi fikk gode evalueringer på fagdagen. 

Powered by Cornerstone