Mercy House

Mercy House er et tilbud til mennesker i ulike livsfaser. Deres 45 frivillige medarbeidere har bred erfaringsbasert helsefaglig og pedagogisk bakgrunn. Mercy House er åpent for folk i alle aldre. Folk som oppsøker dem kan streve med relasjons- og samlivproblemer, fysisk og psykisk sykdom, fattigdom, sorg, bearbeiding av traumer eller selvfølelse-/identitet- og trosspørsmål. Gjennom høy og sammensatt kompetanse kan dem tilby oppfølging over tid. Mercy Kids er et eget tilbud til barn.
Gjennom bla. veiledning, samlivskurs og terapi bidrar de til mestring og konfliktløsning. Gjennom omsorg og felleskap møter de ensomhet og fattigdomsproblematikk. Mercy House både supplerer – og samarbeider med det offentlige tilbudet. De gjennomfører kriseberedskap, arbeidstrening i samarbeid med NAV, i tillegg til samarbeid med flere private – og offentlige instanser. Mercy House er også et sted der studenter kan gjennomføre sin praksis.

Les mer på deres hjemmeside: http://www.mercyhouse.no/

Powered by Cornerstone