VEDTEKTER OG STYRINGSDOKUMENTER

Her finner du nåværende vedtektene og styringsdokumentene for Stiftelsen KRAFT.

Høst 2022/vinter 2023 er det en prosess med å justere vedtekter og styringsdokumenter så de gjenspeiler bedre den bredden av omsorgstjenester og virkeområder medlemmene med tiden har fått i tillegg til rusomsorg. Det er planlagt en medlemsrekruttering og informasjon utad når resultatet er klart, og forankret hos nåværende medlemmer.
 

VEDTEKTER STIFTELSEN KRAFT

Retningslinjer for medikamentbruk i KRAFT 15.12.14

TAUSHETSPLIKTEN

SERVICEERKLÆRING

KVALITET & KRITERIER

KRISTENT GRUNNLAG

ETISKE RETNINGSLINJER

Powered by Cornerstone