VEDTEKTER OG STYRINGSDOKUMENTER

Her finner du nåværende vedtektene og styringsdokumentene for Stiftelsen KRAFT.

Det ble en drastisk endring i KRAFT sin drift da vi etter 29 år med støtte uten forvarsel mistet hele støtten fra Helsedirektoratet fra 1.1.2023. Det har derfor vært minimalt med aktiviteter etter det, og styret søker midler og  drøfter hva KRAFT skal være og gjøre videre, og hvilke muligheter som finnes for å fylle formålet i vedtektene. 
 

VEDTEKTER STIFTELSEN KRAFT

Retningslinjer for medikamentbruk i KRAFT 15.12.14

TAUSHETSPLIKTEN

SERVICEERKLÆRING

KVALITET & KRITERIER

KRISTENT GRUNNLAG

ETISKE RETNINGSLINJER

Powered by Cornerstone