Filadelfia Omsorgssenter

Filadelfia Omsorgssenter (FOS) drives av et eget styre som i mange år har vært, og fortsatt er drivkraften bak utformingen og utviklingen av det rusrelaterte omsorgsarbeidet.

En vei fra nød til verdighet

FOS er et tilbud til mennesker i nød med rusrelaterte problemer. Tilbudet er rettet mot personer over 18 år, som vil ha hjelp til en forandring i livet uten vanedannende medisiner.
Vårt mål er å hjelpe mennesker gjennom de ulike fasene til et rusfritt og verdig liv. Vi bygger vårt tilbud på kristne livsverdier og tror tillit, åpenhet, ærlighet og sannhet er avgjørende verdier i arbeidet.

Under kan du se en video om Filadelfia omsorgssenter:

 

Powered by Cornerstone