Besøk ved Marita Bo, avdeling Elstangen

Besøk ved Marita Bo, avdeling Elstangen

Her er Elstangen avbildet. Det ligger i nydelige omgivelser. 

Stiftelsen KRAFT besøkte Marita Bo, avdeling Elstangen i Hole kommune tirsdag 20.juni 2017. Gunn Akerholdt er leder for Elstangen, som er et botilbud bygd opp på familieprinsipp. Gunn ønsker at ungdommene skal få gode relasjoner, og få en ny start på livet og vektlegger helbredende fellesskap, langvarige relasjoner og positivt nettverk. Mange ungdommer har erfart mestring, positiv endring og trygge og gode relasjoner gjennom dette flotte tilbudet. De som bor der er ikke under institusjon, men inkluderes i ledernes familie. Botilbudet er rusfritt og skal beboerne skal være i arbeid eller skole. Noen har arbeidstrening gjennom bruktbutikker i Maritastiftelsen. Stig Morten er leder for arbeidstreningen og har startet en drift innenfor Elstangen, som går ut på å oppdrag og utføre arbeid. De utfører riving, flytting, maling, manuell hogst og sjauing. Marita Bo trenger jobb, og det er bare å ta kontakt med Stig Morten(se Maritastiftelsen sin hjemmeside for kontaktinformasjon). I tillegg planlegger de å starte en Bootcamp fra i samarbeid med Sole hotell fra høsten 2017. De har også arrangementer og tilbyr paintball og har fine uteområder til disposisjon. De ansatte og frivillige gjør en fantastisk arbeid her og er med på å endre menneskeliv gjennom bo og arbeidstilbudet. 

Gunn Akerholdt og en frivillig ansatt. 

Besøk ved Marita Bo, avdeling Elstangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone