Nyheter

Stiftelsen KRAFT samlet ledere fra hele Norge

Representantskapet og lederne i KRAFT-paraplyen var samlet på Lovisenberg gjestehus 25.02.2019. Det var en flott gjeng samlet om spennende saker som vi skal jobbe med i tiden som kommer. Noen av sakene omhandlet markedsføring og fokus på brukermedvirkning på institusjonene. I tillegg oppbyggingen av selvhjelpsgrupper for brukere og pårørende gjennom Det nytter.

Powered by Cornerstone