Nyheter

Uttalelse fra Stiftelsen KRAFT

I denne krevende koronatiden vil vi gjerne poengtere at Stiftelsen KRAFT og våre medlemsorganisasjoner arbeider innenfor helsemyndighetenes retningslinjer og anbefalinger. Vi ønsker å være lojale mot føringene fra norske myndigheter, og anerkjenner de oppnevnte offentlige instansers ansvar for bruke den spesialkompetanse, oversikt, statistikk og erfaring de har til å – etter beste skjønn – utforme responsive og proaktive tiltak i møte med pandemien.

 

Det er svært viktig at menneskerettighetene, som for eksempel menneskeverd, rettssikkerhet, rett til frihet, sikkerhet og privatliv osv., etterleves også i pressituasjoner i et samfunn. Debatten i det offentlige rom må få leve, og balansen mellom statsmaktene bevares. Vi har en grunnleggende tiltro til at den norske samfunnsmodellen, også når den settes på prøve som under store epidemier, er slitesterk nok i forhold til dette.

 

Vi må anta at det er mangler og ufullkommenhet ved smittevernsregler og vår etterlevelse av dem, behandling, og vaksiner/forebygging, og vi støtter derfor den kontinuerlige debatten om hva som er til det beste for individ og samfunn. Debatten må bygge på troverdige og etterprøvbare kilder, noe som har vist seg ekstra sårbart i denne tiden med enormt stor og hurtig informasjonsflyt av ulik kvalitet. Her må vi alle være med og ta ansvar for å bruke vår frie vilje på best mulig måte, og ta valg som ikke er basert på verken frykt eller rykter/desinformasjon – men sindige, gode og solide valg.

 

Styret samt ledelse i medlemsorganisasjonene, januar 2022

Powered by Cornerstone